Sidan för dig som vill jämföra cyklar
 1. Navmotor
  1. Fördelar med navmotor
  2. Nackdelar med navmotor
  3. Skillnader mellan navmotor fram och navmotor bak
 2. Mittmotor
  1. Fördelar med mittmotor
  2. Nackdelar med mittmotor
 3. Slutsats

Motorplacering

Motorn är en av de två viktigaste komponenterna i en elcykel, där den andra är batteriet, läs mer under batterier. Det finns olika typer av motorer, som beror på placering av motorn. Antingen placeras motorn vi tramporna och kallas då mittmotor, eller så placeras motorn i navet i antingen framhjulet eller bakhjulet och kallas då navmotor. Kort sagt kan man säga att en mittmotor ge bättre känsla och är mer effektiv, men samtidigt i regel också dyrare. En navmotor däremot är billigare men kan vara lite ryckigare och prestera lite sämre.

I guiden nedan går vi igenom både fördelar och nackdelar för de olika typerna för att hjälpa dig att välja rätt. Tänk på att i Sverige och EU gäller en maxgräns på 250W samt att motorn enbart får hjälpa till upp till 25km/h så länge man trampar manuellt. Vid högre effekt och hastighet krävs bland annat förarbevis, hjälp, försäkring m.m. En stor majoritet av cyklarna som säljs i Sverige håller sig inom dessa gränser, och gör de inte det brukar detta anges.

En navmotor består av en motor som är placerat i navet i ett av hjulen. Detta kan vara i framhjulet eller i bakhjulet. Då framhjulet är enklare att byta på en cykel kan det vara enklare att placera motorn där om man gör om en gammal cykel till en elcykel. Köper man en ny, färdig, elcykel är motorn dock i regel placerad i bakhjulet då detta medför flera fördelar, bland annat mindre risk för sladd och bättre stabilitet.

En navmotor är i regel en relativ enkel konstruktion som har få rörliga delar, dock kan de ha inbyggda växlar för att kunna utnyttja motorn bättre, även om detta är ganska ovanligt. Med hjälp av en kadenssensor så känner motorn av när du börjar trampa, och slår då på motorn. När du sedan slutar trampa känner sensorn även av detta och slår då av motorn. Styrkan på motorn kan sedan regleras via knappar eller en display på styret.

En cykel med en navmotor i framhjulet. Navmotorn kan även placeras i bakhjulet.
Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Fördelar med navmotor

Som nämndes ovan så är en navmotor en relativt enkel konstruktion med få rörliga delar. Detta gör att även att de inte kräver så mycket underhåll samt inte går sönder så lätt. Att motorn är integrerad i hjulet och isolerad från övriga cykeln gör också att man enkelt kan plocka av hela hjulet för att lämna in på service eller byta ut.

En annan fördel, jämfört med mittmotor, är att kraften överförs direkt till hjulet utan att gå via kedja och växlar. Detta gör att en navmotor inte medför extra slitage på kedja och växlar, tvärtom kan det medföra mindre slitage jämfört med en traditionell cykel så man på en elcykel inte behöver trycka på lika hårt när man trampar.

Sist men inte minst så är en stor fördel priset, vilket gör att många väljer cyklar med denna typ av motor. Den enkla konstruktionen tillsammans med att en navmotor inte kräver några större ingrepp på resten av cykeln gör att dessa kan massproduceras i tusentals, även miljontals i vissa fabriker vilket har pressat ner priserna rejält. Hos de billigare elcyklarna kan man nästan vara säker på att det är en navmotor.

Nackdelar med navmotor

Den enkla konstruktionen medför tyvärr en del nackdelar. Även om det är en fördel att en navmotor inte utnyttjar cykelns växlar kan detta även vara en stor nackdel. En oväxlad motor medför att den får svårt att driva på i uppförsbackar eller från stillastående, vilket gör att den drar mer batteri samt att det går långsammare då motorn är som mest effektiv när den får snurra lite fortare. Hade man haft växlar hade man kunnat växla ner och låta motorn driva på hög hastighet medan cykeln gick långsamt. Vissa navmotorer har integrerade växlar för att lösa detta problem men det är relativt ovanligt då det medför mer underhåll samt en dyrare produkt.

En annan nackdel, jämfört med mittmotorer, är att de är tyngre. Framförallt är vikten "odämpad" vilket betyder att den sitter på den odämpade delen av cykeln. På en dämpad cykel så sitter dämpningen mellan hjul och ram, och allt som sitter i hjulen är då odämpat och allt som sitter i ramen är dämpat. På helt odämpade cyklar spelar detta dock mindre roll då även en mittmotor i så fall är odämpad. Då återstår enbart nackdelen att den är tyngre.

Utöver avsaknaden av växlar och vikten så begränsar även navmotoron dig i dina val av hjul, däck och växelkasett. Då motorn är en integrerad del av hjulet kan du inte byta hjul utan att även byta motor. En navmotor gör även hjulet lite bredare vilket begränsar dig i valet av växelkasett då de inte får vara för breda. Det blir även svårare att laga punkteringar på det hjul som motorn sitter på då motorn måste kopplas loss från batteriet för att få loss hjulet.

Sist men inte minst så har en navmotor en så kallad kadenssensor för att avgöra om du trampar eller inte. En kadenssensor kan jämföras med en strömbrytare som, när du börjar trampa, slås på och motorn börjar då att driva. Dock kan en kadenssensor inte känna av hur hårt du trampar, så styrkan på motorn måste istället styras via knappar eller en display på styret. En kadenssensor reagerar dessutom inte så snabbt och från det att du börjar trampa kan det kanske dröja någon eller några sekunder innan motorn slås på, detsamma gäller när du slutar trampa och motorn slås av. Detta kan leda till något sämre cykelkänsla.

Skillnader mellan navmotor fram och navmotor bak

En skillnad mellan att placera navmotoron i framhjulet eller i bakhjulet är viktfördelningen på cykeln. Har man motorn i bakhjulet kommer cykeln att bli lite baktung, men om man placerar motorn i framhjulet kommer den i stället att bli lite mer framtung. På många elcyklar placeras dock batteriet vid pakethållaren på cykeln vilket lägger på mer vikt där bak, och då kan det ibland vara smart att ha motorn i framhjulet för att kompensera för detta och jämna ut vikten då man vill ha cykelns tyngdpunkt så nära mitten som möjligt för att underlätta balansen vid cyklandet.

Något annat man också kan tänka på är att det är vanligare med punktering i backdäcket jämfört med framdäcket. Detta då t.ex. glas eller annat som ligger på vägen ofta ligger ganska platt och framhjulet kan rulla över utan att få punktering. Dock kan framhjulet "skvätta upp" glaset som då inte ligger lika platt när bakhjulet kör över vilket lättare leder till punktering. Ett hjul utan motor är enklare att plocka av och laga punkteringen på, vilket talar för att ha motorn i framhjulet. Det är däremot inte jätte komplicerat att koppla ur motorn så det är en marginell fördel med att ha den i framhjulet.

Den största skillnaden som nog är viktigast för de flesta, är att oavsett cykelns konstruktion så ligger mer vikt på bakdäcket då detta i regel driver på cykeln. Mer vikt på bakdäcket gör att detta har högre friktion med marken och riskerar då inte att slira och sladda lika enkelt. Placerar man motorn i framhjulet så får man mycket enklare sladd om man kör på halt underlag såsom löv, is eller grus. Denna skillnad gör att de flesta väljer en cykel med motorn i bakhjulet.

Det finns även andra, lite mindre skillnader. Till exempel är framgaffeln i regel lite svarare än infästningen för bakhjulet och en tung motor sitter därför bättre där bak. Men en med en motor på 250W så är det ofta inga problem för framgaffeln att klara detta. Många tycker, även om det är en subjektiv åsikt, att det är skönare med att bakhjulet "puttar på" jämfört med att framhjulet "drar en framåt".

På de flesta cyklar du hittar i handeln med navmotor så sitter den i bakhjulet, framhjulsdrivna elcyklar är framförallt vanligare hos personer som själva konverterar gamla cyklar till elcyklar, då framhjulet är enklast att byta ut.

Mittmotor

Mittmotorer har designats för att rätta till flera av de nackdelarna som finns med navmotorer. Konstruktionen består av att man placerar en motor vid tramporna och som sedan hjälper till att driva på tramporna, och via kedjan och växlarna även hjulet. Mittmotorer kan vara väldigt små och nätta, så pass små att man ibland inte ens kan se att en cykel är en elcykel, bortsett från batteriet. Mittmotorer är i regel ganska mycket dyrare och det har historiskt sett varit svårt att hitta en elcykel med mittmotor för under 20 000kr, även om priset nu börjar krypa neråt i takt med att populariteten ökar.

För att förenkla för dig som vill köpa en cykel med mittmotor har vi skapat en sida med utvalda cyklar med mittmotor. Dessa hittar du under Cyklar - Mittmotor. Där kan du också filtrera på andra egenskaper så som räckvidd, antal växlar och pris.

En cykel med en mittmotor. Motorn syns som en liten extra enhet vid tramporna.
Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Fördelar med mittmotor

En stor fördel med mittmotor är att den driver cykeln via cykelns växlar. Detta gör att när du växlar ner för att trampa upp för en backa, så växlar det även ner för motorn som då kan driva med lite högre hastighet och då vara mer effektiv. Det samma gäller när du startar från stillastående. När motorn får driva på en högre hastighet, via cykelns växlar, så utnyttjas batteriet mer och du kommer längre på en laddningscykel jämfört med en navmotor.

Som vi nämnde ovan så är mittmotorer relativt små och smidiga, och kan dessutom ofta integreras rätt in i ramen. Detta gör att inga ingrepp behöver göras på cykelns växlar eller hjul och användaren kan fritt välja om denne vill byta ut dessa. Detta gör dessutom att det blir enklare att laga punkteringar då man inte behöver ta hänsyn till någon motor som behöver kopplas loss.

En annan fördel, som många ser som en väldigt viktig, är att mittmotorer använder sig utav vridmomentssensorer, istället för kadenssensorer som för navmotorer, för att avgöra om du trampar. Dessa reagerar väldigt snabbt och så fort du börjar eller slutar trampa så kommer motorn att börja eller sluta drive. Inte som med navmotorer där det kan dröja någon eller några sekunder innan motorn reagerar. Dessutom kan vridmomentssensorer känna av hur hår du trampar och kan då automatiskt reglera hur hårt motorn ska driva utan att du behöver ställa in detta via knappar på styret. Just vridmomentssensorn och dess funktion gör att många tycker att det är mer känsla när man cyklar med en mittmotor jämfört med en navmotor.

Nackdelar med mittmotor

Trots alla fördelar med mittmotorer så har de även en del nackdelar. En av dessa är att det blir markant mycket mer slitage på både kedja och växlar. Framförallt kan man märka detta på kedjan som kommer behöva bytas oftare. Man kan jämföra det med en icke-elcykel där en vanlig person kanske trampar med 100W kontinuerligt och 250W i kortare stunder. En elmotor driver kan istället driva med 250W konstant under långa tider vilket sliter mycket på kedjan. Detta gör att elcyklar med mittmotor ofta har en förstärkt kedja, vilket man också bör tänka på om man ska byta kedja.

En mittmotor har dessutom fler rörliga delar vilket betyder att fler saker kan gå sönder. Dessutom gör detta att motorn behöver mer service, service som dessutom är svårare att utföra. Tillsammans med att mittmotorer är dyrare och kan komma i fler former och storlekar så blir det också dyrare och mer komplicerat om man skulle behöva byta ut den.

Sist men inte minst så är mittmorer betydligt dyrare än navmotorer. Detta då det är fler rörliga delar samt att de kommer i fler former och storlekar och då inte massproduceras i samma skala.

Slutsats

Så slutsatsen är tyvärr att valet av motor beror på. En navmotor har sina fördelar, och en mittmotor har sina. Men överlag kan man säga att en mittmotor är att föredra i de flesta lägen, om plånboken tillåter. Att mittmotorn kräver mer underhåll och sliter mer på en kedja påverkar marginellt då underhållet ändå är ganska begränsat och kedjebyte relativt enkelt.

Men, vet du med dit att du till exempel ska köra off-road eller i mycket backar så kan en cykel med mittmotor vara värt de extra pengarna så du kan utnyttja batteriet bättre och få en bekvämare cykling.

Har du däremot en lite kortare pendling till jobbet och vill ha en cykel för att slippa komma fram svettig, ja då kanske en cykel med navmotor är tillräckligt. Navmotorer har funnits länge är väl beprövade. Dessutom slipper du för mycket underhåll.

Men vi brukar alltid rekommendera att man provcyklar båda varianterna! Du kommer snabbt känna skillnaden mellan vridmomentssensorn i mittmotorn och kadenssensorn i navmotorn. Vissa tycker sedan att det inte spelar någon roll, medan vissa absolut inte klarar av känslan med en kadenssensor.

Vi hoppas i alla fall att du har fått lite mer kött på benen och att du kan smala av din filtrering av elcyklar ytterligare för att underlätta ditt val.

© Vilken Cykel, 2024